Menu
Your Cart

News RSS Feed

28 Jun 0 11285
Địa chỉ cung cấp hệ thống nhà thông minh chất lượng cao tiện nghi vượt trội hiện nayVới số lượng công ty cung cấp hệ thống nhà thông minh ngày càng lớ..
28 Jun 0 1109
Vai trò của thiết kế hệ thống nhà thông minh trong căn hộ bạn nên biếtKhi liên hệ tới một địa chỉ nhận cung cấp nhà thông minh, người dùng nên tham kh..
28 Jun 0 1051
Những vị trí thích hợp để đặt cảm biến nhà thông minh giúp phát huy hiệu quả caoCảm biến nhà thông minh có vai trò rất quan trọng để giúp bảo vệ ngôi ..
28 Jun 0 1101
Những ưu điểm đầy bất ngờ khi sử dụng thiết bị nhà thông minh mang đếnNhững cải tiến trong công nghệ số, luôn giúp mọi người có được những trải nghiệm..
28 Jun 0 1070
Nên chọn nhà thông minh có dây hay không dây sẽ tốt hơn?Trên thị trường hiện nay nổi bật với hai hình thức nhà thông minh có dây và không dây. Vậy hai..
Showing 1 to 12 of 17 (2 Pages)
Queries: 125, Total time: 50.705 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.120)
SET time_zone = '+00:00'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/framework.php:84
2 (0.476)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '0' AND (route = 'engb' OR route = '')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
3 (0.687)
SELECT `data`
FROM `ttq_session`
WHERE `session_id` = 'ea332216787df713f2a654faed' AND `expire` > '2024-05-19 02:56:32'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/session/db.php:16
4 (0.255)
SELECT *
FROM ttq_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://lifesmart.vn/'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:6
5 (2.022)
SELECT *
FROM `ttq_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:25
6 (0.144)
SET time_zone = '+07:00'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:40
7 (0.278)
SELECT *
FROM ttq_currency
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/currency.php:10
8 (0.527)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM ttq_tax_rule tr1
LEFT JOIN ttq_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN ttq_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN ttq_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN ttq_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/tax.php:16
9 (0.339)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM ttq_tax_rule tr1
LEFT JOIN ttq_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN ttq_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN ttq_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN ttq_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/tax.php:44
10 (0.440)
SELECT *
FROM ttq_weight_class wc
LEFT JOIN ttq_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '1'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/weight.php:10
11 (0.396)
SELECT *
FROM ttq_length_class mc
LEFT JOIN ttq_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '1'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/length.php:10
12 (0.500)
DELETE
FROM ttq_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:15
13 (0.598)
SELECT *
FROM `ttq_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `sort_order` ASC
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/setting/event.php:4
14 (0.393)
SELECT *
FROM ttq_seo_url
WHERE keyword = 'blog' AND store_id = '0'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:61
15 (0.661)
SELECT CONCAT('journal_blog_category_id=', category_id) as query
FROM ttq_journal3_blog_category_description
WHERE keyword = 'blog' UNION SELECT CONCAT('journal_blog_post_id=', post_id) as query
FROM ttq_journal3_blog_post_description
WHERE keyword = 'blog'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:73
16 (0.390)
SELECT *
FROM ttq_journal3_setting
WHERE store_id = '0' AND `setting_name` = 'blogPageKeyword'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:654
17 (0.289)
SELECT count(*) AS total
FROM `ttq_journal3_skin`
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/settings.php:112
18 (0.533)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
19 (0.695)
SELECT *
FROM ttq_layout_route
WHERE 'journal3/blog' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
20 (0.531)
SELECT layout_id, layout_data
FROM `ttq_journal3_layout`
WHERE `layout_id` = '15' OR `layout_id` = -1
ORDER BY `layout_id` DESC
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/layout.php:122
21 (0.392)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
22 (0.355)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
23 (0.305)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/css'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
24 (0.388)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
25 (0.379)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
26 (0.380)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
27 (0.355)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
28 (0.340)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
29 (0.341)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
30 (0.412)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
31 (0.355)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
32 (0.455)
SELECT *
FROM ttq_journal3_setting
WHERE store_id = '0' AND `setting_name` = 'blogPageKeyword'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:640
33 (3.449)
SELECT p.post_id, p.image, p.date_created as date, p.views, pd.name, pd.description, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email, ( SELECT count(*)
FROM `ttq_journal3_blog_comments` bc
WHERE bc.status = 1 AND bc.post_id = p.post_id AND bc.parent_id = 0 ) as comments
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_to_store` p2s ON p.post_id = p2s.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE pd.language_id = '1' AND p2s.store_id = '0' AND p.date_created <= NOW() AND p.status = 1 GROUP BY p.post_id
ORDER BY p.date_created DESC LIMIT 0, 12
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:219
34 (0.579)
SELECT COUNT(*) AS total
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_to_store` p2s ON p.post_id = p2s.post_id
WHERE pd.language_id = '1' AND p2s.store_id = '0' AND p.date_created <= NOW() AND p.status = 1
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:273
35 (0.408)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '29' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
36 (0.425)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '30' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
37 (0.413)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '28' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
38 (0.469)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '27' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
39 (0.429)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '25' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
40 (0.397)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '24' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
41 (0.453)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '26' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
42 (0.436)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '23' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
43 (0.475)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '22' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
44 (0.430)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '21' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
45 (0.455)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '20' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
46 (0.454)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `ttq_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `ttq_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `ttq_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '19' AND pd.language_id = '1' AND p.date_created <= NOW()
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
47 (0.405)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
48 (0.311)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
49 (0.350)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
50 (0.321)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
51 (0.306)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
52 (0.313)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
53 (0.324)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
54 (0.353)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
55 (0.302)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
56 (0.361)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
57 (0.307)
SELECT *
FROM `ttq_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
58 (0.336)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
59 (0.241)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
60 (0.314)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
61 (0.230)
SELECT *
FROM `ttq_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
62 (0.275)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
63 (0.272)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
64 (0.334)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
65 (0.288)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
66 (0.353)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
67 (0.260)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
68 (0.365)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
69 (0.308)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
70 (0.321)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
71 (0.328)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
72 (0.329)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
73 (0.294)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/newsletter'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
74 (0.350)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
75 (0.308)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
76 (0.382)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
77 (0.303)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
78 (0.388)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
79 (0.305)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/footer' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
80 (0.268)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/footer'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
81 (0.355)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
82 (0.338)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
83 (0.323)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
84 (0.383)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
85 (0.366)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
86 (0.436)
SELECT *
FROM ttq_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'd_social_login'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
87 (0.269)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'extension/module/d_social_login'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
88 (0.336)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
89 (0.313)
SELECT *
FROM ttq_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
90 (0.284)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/header' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
91 (0.305)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/language' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
92 (0.262)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/language'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
93 (0.328)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
94 (0.295)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/currency' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
95 (0.282)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/currency'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
96 (0.395)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
97 (0.294)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/search' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
98 (0.279)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/search'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
99 (0.330)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
100 (0.301)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/cart' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
101 (0.331)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
102 (0.299)
SELECT *
FROM ttq_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
103 (0.273)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'extension/total/sub_total' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
104 (0.295)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
105 (0.358)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
106 (0.320)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'extension/total/total' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
107 (0.333)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
108 (0.367)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
109 (0.278)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
110 (0.279)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/cart'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
111 (0.399)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
112 (0.310)
SELECT *
FROM ttq_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '1' AND (route = 'common/menu' OR route = 'en-gb')
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
113 (0.279)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/menu'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
114 (0.348)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
115 (0.302)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/header'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
116 (0.367)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
117 (0.386)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
118 (0.375)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
119 (0.335)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
120 (1.270)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
121 (0.476)
SELECT *
FROM ttq_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
122 (0.390)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
123 (0.297)
SELECT *
FROM ttq_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/blog/posts'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
124 (0.371)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
125 (0.384)
SELECT *
FROM ttq_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'ea332216787df713f2a654faed'
/home/lifesmart/domains/lifesmart.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36